Legemiddelvisning

Imigran - 100 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Imigran
Virkestoff: Sumatriptansuksinat
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 100 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Avregistrert
Markedsføringsdato: 01.10.2000
MT-status: Avregistrert
Eksportland: Hellas
Innehaver: Farmagon
MT-nummer: 1999-07303
MT-dato: 31.07.2000
MT avregistrert dato: 01.04.2020