Legemiddelvisning

Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis - 300 mg / 25 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis
Virkestoff: Irbesartan / Hydroklortiazid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 300 mg / 25 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09DA04
Varenummer: 087380

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: Actavis Group PTC ehf
MT-nummer: 09-6881
MT-dato: 18.01.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 418.67
Maksimal utsalgspris for apotek: 570.10
Trinnpris: 278.30
Refusjonspris: 278.30