Legemiddelvisning

Refixia - 1000 IE

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Refixia
Virkestoff: Nonakog beta pegol
Legemiddelform: Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 1000 IE
Pakning: 1 sett
Ferdigfylt sprøyte av glass 1 stk
Hetteglass 1 stk
Stempelstang 1 stk
Hetteglassadapter 1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: B02BD04
Varenummer: 179645
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.12.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novo Nordisk A/S
MT-nummer: EU/1/17/1193/002
MT-dato: 02.06.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 19050.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 24444.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -