Legemiddelvisning

Celebra - 200 mg

Kapsel, hard

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Celebra
Virkestoff: Celekoksib
Legemiddelform: Kapsel, hard
Styrke: 200 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: M01AH01
Varenummer: 001205

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.04.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: Upjohn EESV
MT-nummer: 02-1062
MT-dato: 03.05.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 189.13
Maksimal utsalgspris for apotek: 277.40
Trinnpris: 135.10
Refusjonspris: 135.10