Legemiddelvisning

Yescarta -

Infusjonsvæske, dispersjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Yescarta
Virkestoff: Aksikabtagenciloleucel
Legemiddelform: Infusjonsvæske, dispersjon
Styrke:
Pakning: Pose 1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01XL03
Varenummer: 402302
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2022
MT-status: Markedsført
Innehaver: Kite Pharma EU B.V.
MT-nummer: EU/1/18/1299/001
MT-dato: 23.08.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 3110000.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 3984723.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -