Legemiddelvisning

Carmustine Obvius - 100 mg

Pulver og væske til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Carmustine Obvius
Virkestoff: Karmustin
Legemiddelform: Pulver og væske til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 100 mg
Pakning: 1 sett
Hetteglass 3 ml
Hetteglass 100 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01AD01
Varenummer: 131153

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.12.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Obvius Investment B.V.
MT-nummer: EU/1/18/1278/001
MT-dato: 19.07.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 11950.06
Maksimal utsalgspris for apotek: 15347.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: -