Legemiddelvisning

Adakveo - 10 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Adakveo
Virkestoff: Krizanlizumab
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 10 mg/ ml
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 15.04.2021
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Novartis Europharm Limited (1)
MT-nummer: EU/1/20/1476/001
MT-dato: 05.11.2020
MT avregistrert dato: 03.08.2023