Legemiddelvisning

Adakveo - 10 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Adakveo
Virkestoff: Krizanlizumab
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 10 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 10 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: B06AX01
Varenummer: 181522
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.04.2021
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novartis Europharm Limited (1)
MT-nummer: EU/1/20/1476/001
MT-dato: 05.11.2020

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 12398.52
Maksimal utsalgspris for apotek: 15921.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: -