Legemiddelvisning

Clevor - 30 mg/ ml

Øyedråper, oppløsning i endosebeholder

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Clevor
Virkestoff: Ropinirolhydroklorid
Legemiddelform: Øyedråper, oppløsning i endosebeholder
Styrke: 30 mg/ ml
Pakning: Endosebeholder 3x0.6 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QV03AB96
Varenummer: 552218

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Orion Corporation - Espoo
MT-nummer: EU/2/17/222/008
MT-dato: 13.04.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -