Legemiddelvisning

Hemlibra - 150 mg/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Hemlibra
Virkestoff: Emicizumab
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 150 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 0.4 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: B02BX06
Varenummer: 104612
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Roche Registration GmbH
MT-nummer: EU/1/18/1271/002
MT-dato: 23.02.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 43980.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 56385.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -