Legemiddelvisning

Tresiba - 100 E/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderampulle

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Tresiba
Virkestoff: Insulin degludek
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderampulle
Styrke: 100 E/ ml
Pakning: Sylinderampulle 5x3 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: A10AE06
Varenummer: 574271

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novo Nordisk A/S
MT-nummer: EU/1/12/807/007
MT-dato: 21.01.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 473.93
Maksimal utsalgspris for apotek: 643.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: 643.50