Legemiddelvisning

Ezetimibe Orion - 10 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Ezetimibe Orion
Virkestoff: Ezetimib
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C10AX09
Varenummer: 185978

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Orion Corporation - Espoo
MT-nummer: 16-11114
MT-dato: 31.08.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 196.49
Maksimal utsalgspris for apotek: 286.80
Trinnpris: 85.90
Refusjonspris: 85.90