Legemiddelvisning

Fampyra - 10 mg

Depottablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Fampyra
Virkestoff: Fampridin
Legemiddelform: Depottablett
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 56 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N07XX07
Varenummer: 086142

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: Biogen Netherlands B.V.
MT-nummer: EU/1/11/699/004
MT-dato: 01.03.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1540.86
Maksimal utsalgspris for apotek: 2000.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -