Legemiddelvisning

Iverpraz vet - 18.7 mg / 140.3 mg

Oralpasta

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Iverpraz vet
Virkestoff: Ivermektin / Prazikvantel
Legemiddelform: Oralpasta
Styrke: 18.7 mg / 140.3 mg
Pakning: Justerbar doseringssprøyte til oral bruk 48x7.49 g
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QP54AA51
Varenummer: 580757

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Norbrook Laboratories (Ireland) Limited
MT-nummer: 12-9211
MT-dato: 02.12.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -