Legemiddelvisning

Quetiapine Accord - 300 mg

Depottablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Quetiapine Accord
Virkestoff: Kvetiapinfumarat
Legemiddelform: Depottablett
Styrke: 300 mg
Pakning: Blisterpakning 10 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N05AH04
Varenummer: 116953

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.04.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare B.V.
MT-nummer: 10-7324
MT-dato: 29.11.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 216.21
Maksimal utsalgspris for apotek: 311.90
Trinnpris: 117.10
Refusjonspris: 117.10