Legemiddelvisning

Aprovel - 300 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Aprovel
Virkestoff: Irbesartan
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 300 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09CA04
Varenummer: 019677

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 15.04.2005
MT-status: Midlertidig utgått
Innehaver: Sanofi Winthrop Industrie
MT-nummer: EU/1/97/046/027
MT-dato: 30.03.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -