Legemiddelvisning

Entecavir Sandoz - 0.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Entecavir Sandoz
Virkestoff: Entekavirmonohydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 0.5 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J05AF10
Varenummer: 451891

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz - København
MT-nummer: 16-11255
MT-dato: 09.05.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 3447.87
Maksimal utsalgspris for apotek: 4432.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: -