Legemiddelvisning

Xeplion - 50 mg

Depotinjeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Xeplion
Virkestoff: Paliperidonpalmitat
Legemiddelform: Depotinjeksjonsvæske, suspensjon
Styrke: 50 mg
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 50 mg
Kanyle 2 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N05AX13
Varenummer: 058609

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.08.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: Janssen-Cilag International N.V.
MT-nummer: EU/1/11/672/002
MT-dato: 04.03.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1615.19
Maksimal utsalgspris for apotek: 2095.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: 2095.60