Legemiddelvisning

Dihydrostreptomycin vet - 500 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Dihydrostreptomycin vet
Virkestoff: Dihydrostreptomycinsulfat
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 500 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
MT-nummer: 0000-03599
MT-dato: 29.11.1957
MT avregistrert dato: 01.12.2020