Legemiddelvisning

Letrozol Viatris - 2.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Letrozol Viatris
Virkestoff: Letrozol
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 2.5 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L02BG04
Varenummer: 574908

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 15.07.2011
MT-status: Midlertidig utgått
Innehaver: Viatris Limited
MT-nummer: 08-6414
MT-dato: 18.11.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 384.48
Maksimal utsalgspris for apotek: 526.50
Trinnpris: 374.00
Refusjonspris: 374.00