Legemiddelvisning

Solifenacin Mylan - 5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Solifenacin Mylan
Virkestoff: Solifenacinsuksinat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 5 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: G04BD08
Varenummer: 154697

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.06.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Mylan AB
MT-nummer: 14-10259
MT-dato: 25.02.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 181.44
Maksimal utsalgspris for apotek: 267.60
Trinnpris: 144.80
Refusjonspris: 144.80