Legemiddelvisning

Retacrit - 2000 IE/0.6 ml

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Retacrit
Virkestoff: Epoetin zeta
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte
Styrke: 2000 IE/0.6 ml
Pakning: Ferdigfylt sprøyte med nålebeskytter 6x0.6 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: B03XA01
Varenummer: 502521

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pfizer Europe MA EEIG (1)
MT-nummer: EU/1/07/431/029
MT-dato: 18.12.2007

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 672.65
Maksimal utsalgspris for apotek: 898.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -