Legemiddelvisning

Arzerra - 20 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Arzerra
Virkestoff: Ofatumumab
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 20 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 1x50 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01XC10
Varenummer: 057492

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.06.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novartis Europharm Limited (1)
MT-nummer: EU/1/10/625/003
MT-dato: 21.02.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 17115.06
Maksimal utsalgspris for apotek: 22018.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: -