Legemiddelvisning

Arzerra - 20 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Arzerra
Virkestoff: Ofatumumab
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 20 mg/ ml

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Avregistrert
Markedsføringsdato: 15.06.2011
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Novartis Europharm Limited (1)
MT-nummer: EU/1/10/625/003
MT-dato: 21.02.2011
MT avregistrert dato: 25.02.2019