Legemiddelvisning

Donepezil Actavis - 5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Donepezil Actavis
Virkestoff: Donepezilhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 5 mg
Pakning: Boks av plast 250 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: N06DA02
Varenummer: 367533

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.12.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Actavis Group PTC ehf
MT-nummer: 07-5002
MT-dato: 21.04.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -