Legemiddelvisning

Yervoy - 5 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Yervoy
Virkestoff: Ipilimumab
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 5 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 1x10 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01FX04
Varenummer: 597433

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
MT-nummer: EU/1/11/698/001
MT-dato: 13.07.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 34802.25
Maksimal utsalgspris for apotek: 44626.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -