Legemiddelvisning

Zolpidem Aurobindo - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Zolpidem Aurobindo
Virkestoff: Zolpidemtartrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Boks av plast 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: B
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N05CF02
Varenummer: 480224

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Aurobindo Pharma (Malta) Limited
MT-nummer: 13-9555
MT-dato: 28.11.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 21.86
Maksimal utsalgspris for apotek: 87.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: 87.90