Legemiddelvisning

Cablivi - 10 mg

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Cablivi
Virkestoff: Kaplasizumab
Legemiddelform: Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 10 mg
Pakning: 1 sett
Ferdigfylt sprøyte 1 ml
Hetteglass 10 mg
Renseserviett 2 stk
Hetteglassadapter 1 stk
Kanyle 1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: B01AX07
Varenummer: 039371
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Ablynx NV
MT-nummer: EU/1/18/1305/001
MT-dato: 31.08.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 44114.90
Maksimal utsalgspris for apotek: 56558.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -