Legemiddelvisning

Epivir - 300 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Epivir
Virkestoff: Lamivudin
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 300 mg
Pakning: Boks av plast 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J05AF05
Varenummer: 007394

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2004
MT-status: Markedsført
Innehaver: ViiV Healthcare BV (1)
MT-nummer: EU/1/96/015/003
MT-dato: 04.02.2003

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1315.57
Maksimal utsalgspris for apotek: 1713.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -