Legemiddelvisning

Bisoprolol Sandoz - 1.25 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Bisoprolol Sandoz
Virkestoff: Bisoprololfumarat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 1.25 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C07AB07
Varenummer: 422791

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2022
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz A/S
MT-nummer: 08-5822
MT-dato: 06.08.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 89.84
Maksimal utsalgspris for apotek: 150.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: 150.80