Legemiddelvisning

Nplate - 500 mikrog

Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Nplate
Virkestoff: Romiplostim
Legemiddelform: Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 500 mikrog
Pakning: Hetteglass 1x500 mikrog
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: B02BX04
Varenummer: 029822

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.06.2009
MT-status: Markedsført
Innehaver: Amgen Europe B.V.
MT-nummer: EU/1/08/497/002
MT-dato: 04.02.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 12329.07
Maksimal utsalgspris for apotek: 15832.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: -