Legemiddelvisning

Pioglitazone Accord - 30 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Pioglitazone Accord
Virkestoff: Pioglitazonhydroklorid
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 30 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: A10BG03
Varenummer: 440097

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.11.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare S.L.U.
MT-nummer: EU/1/11/722/018
MT-dato: 21.03.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1014.60
Maksimal utsalgspris for apotek: 1329.90
Trinnpris: 566.60
Refusjonspris: 566.60