Legemiddelvisning

Irbesartan Actavis - 150 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Irbesartan Actavis
Virkestoff: Irbesartan
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 150 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09CA04
Varenummer: 052693

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.12.2010
MT-status: Markedsført
Innehaver: Actavis Group PTC ehf
MT-nummer: 07-5463
MT-dato: 23.11.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 381.68
Maksimal utsalgspris for apotek: 522.90
Trinnpris: 225.50
Refusjonspris: 225.50