Legemiddelvisning

Vanquin - 50 mg

Tablett, drasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Vanquin
Virkestoff: Pyrviniumembonat
Legemiddelform: Tablett, drasjert
Styrke: 50 mg
Pakning: Blisterpakning 8 stk
Reseptpliktig: Nei
Reseptgruppe: F
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: P02CX01
Varenummer: 153890

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Meda AS
MT-nummer: 0000-04436
MT-dato: 29.06.1962

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -