Legemiddelvisning

Pergoveris - 900 IE / 450 IE

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Pergoveris
Virkestoff: Follitropin alfa / Lutropin alfa
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
Styrke: 900 IE / 450 IE
Pakning: Ferdigfylt penn 1.44 ml
Kanyle 14 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: G03GA30
Varenummer: 467646

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Merck Europe B.V.
MT-nummer: EU/1/07/396/006
MT-dato: 25.06.2007

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 3676.94
Maksimal utsalgspris for apotek: 4747.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: -