Legemiddelvisning

Zyprexa - 2.5 mg

Tablett, drasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Zyprexa
Virkestoff: Olanzapin
Legemiddelform: Tablett, drasjert
Styrke: 2.5 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N05AH03
Varenummer: 176214

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 28.04.2009
MT-status: Markedsført
Innehaver: Eli Lilly Nederland BV
MT-nummer: EU/1/96/022/002
MT-dato: 20.11.2001

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 129.53
Maksimal utsalgspris for apotek: 201.40
Trinnpris: 89.30
Refusjonspris: 89.30