Legemiddelvisning

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan - 200 mg / 245 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan
Virkestoff: Emtricitabin / Tenofovirdisoproksilmaleat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 200 mg / 245 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J05AR03
Varenummer: 512465

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.11.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Mylan S.A.S.
MT-nummer: EU/1/16/1133/003
MT-dato: 16.12.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 4090.89
Maksimal utsalgspris for apotek: 5252.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -