Legemiddelvisning

Forceris - 30 mg/ ml / 133 mg/ ml

Injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Forceris
Virkestoff: Toltrazuril / Jern
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke: 30 mg/ ml / 133 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 1x250 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QP51AJ51
Varenummer: 088727

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.06.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Ceva Santé Animale
MT-nummer: EU/2/19/235/002
MT-dato: 23.04.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -