Legemiddelvisning

Meronem - 1 g

Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Meronem
Virkestoff: Meropenemtrihydrat
Legemiddelform: Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 1 g

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Avregistrert
Innehaver: PFIZER AS
MT-nummer: 11-8520
MT-dato: 24.04.1997
MT avregistrert dato: 31.12.2020