Legemiddelvisning

Adenuric - 120 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Adenuric
Virkestoff: Febuksostat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 120 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: M04AA03
Varenummer: 101845

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Menarini International O.L. SA
MT-nummer: EU/1/08/447/020
MT-dato: 31.08.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 267.90
Maksimal utsalgspris for apotek: 377.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: 377.80

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

Økt risiko for død hos pasienter behandlet med febuksostat

Funn viser signifikant økt risiko for død hos pasienter med urinsyregikt og tidligere alvorlig kardiovaskulær sykdom som behandles med febuksostat sammenlignet med allopurinol.

Les mer her

Les mer

Byttbare legemidler

Febuxostat Accord (Accord Healthcare B.V.)