Legemiddelvisning

Adenuric - 120 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Adenuric
Virkestoff: Febuksostat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 120 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: M04AA03
Varenummer: 101845

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Menarini International O.L. SA
MT-nummer: EU/1/08/447/020
MT-dato: 31.08.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 267.90
Maksimal utsalgspris for apotek: 377.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: 377.80