Legemiddelvisning

Ropinirol Mylan - 5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Ropinirol Mylan
Virkestoff: Ropinirolhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 5 mg
Pakning: Multidosebeholder 84 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N04BC04
Varenummer: 135940

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.05.2009
MT-status: Markedsført
Innehaver: Mylan AB
MT-nummer: 06-4629
MT-dato: 12.03.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 872.94
Maksimal utsalgspris for apotek: 1149.20
Trinnpris: 698.00
Refusjonspris: 698.00