Legemiddelvisning

Atosiban Stragen - 37.5 mg/5 ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Atosiban Stragen
Virkestoff: Atosibanacetat
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 37.5 mg/5 ml

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Avregistrert
Markedsføringsdato: 01.01.2017
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Stragen Nordic A/S
MT-nummer: 14-10197
MT-dato: 29.06.2016
MT avregistrert dato: 09.07.2020