Legemiddelvisning

Synflorix

Injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Synflorix
Virkestoff: Pneumokokk-polysakkarid serotype 1 konjugert til protein D / Pneumokokk-polysakkarid serotype 4 konjugert til protein D / Pneumokokk-polysakkarid serotype 5 konjugert til protein D / Pneumokokk-polysakkarid serotype 6B konjugert til protein D / Pneumokokk-polysakkarid serotype 7F konjugert til protein D / Pneumokokk-polysakkarid serotype 9V konjugert til protein D / Pneumokokk-polysakkarid serotype 14 konjugert til protein D / Pneumokokk-polysakkarid serotype 18C konjugert til tetanustoksoid-bærerprotein / Pneumokokk-polysakkarid serotype 19F konjugert til difteritoksoid bærerprotein adsorbert til aluminiumfosfat / Pneumokokk-polysakkarid serotype 23F konjugert til protein D
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke: 1 mikrog/ dose / 3 mikrog/ dose / 1 mikrog/ dose / 1 mikrog/ dose / 1 mikrog/ dose / 1 mikrog/ dose / 1 mikrog/ dose / 3 mikrog/ dose / 3 mikrog/ dose / 1 mikrog/ dose
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 1x0.5 ml
Kanyle 1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J07AL52
Varenummer: 039430

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 15.06.2009
MT-status: Midlertidig utgått
Innehaver: GlaxoSmithKline Biologicals Services S.A
MT-nummer: EU/1/09/508/003
MT-dato: 30.03.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 325.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 452.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: -