Legemiddelvisning

Azacitidine Accord - 25 mg/ ml

Pulver til injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Azacitidine Accord
Virkestoff: Azacitidin
Legemiddelform: Pulver til injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke: 25 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 100 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01BC07
Varenummer: 114950

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.04.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare S.L.U.
MT-nummer: EU/1/19/1413/001
MT-dato: 13.02.2020

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 3225.74
Maksimal utsalgspris for apotek: 4149.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -