Legemiddelvisning

Ebixa Startpakning

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Ebixa Startpakning
Virkestoff: Memantinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 20 mg / 15 mg / 10 mg / 5 mg
Pakning: Blisterpakning 7 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06DX01
Varenummer: 151540

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.09.2008
MT-status: Markedsført
Innehaver: H. Lundbeck A/S
MT-nummer: EU/1/02/219/022
MT-dato: 08.05.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 311.06
Maksimal utsalgspris for apotek: 432.90
Trinnpris: 230.90
Refusjonspris: 230.90