Legemiddelvisning

Trelegy Ellipta

Inhalasjonspulver, dosedispensert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Trelegy Ellipta
Virkestoff: Flutikasonfuroat / Umeklidiniumbromid / Vilanteroltrifenatat
Legemiddelform: Inhalasjonspulver, dosedispensert
Styrke: 92 mikrog / 55 mikrog / 22 mikrog
Pakning: Inhalator 3x30 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: R03AL08
Varenummer: 443228
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: GlaxoSmithKline Trading Services Limited
MT-nummer: EU/1/17/1236/003
MT-dato: 15.11.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1573.29
Maksimal utsalgspris for apotek: 2042.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: 2042.20