Legemiddelvisning

Levitra - 20 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Levitra
Virkestoff: Vardenafilhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 20 mg
Pakning: Blisterpakning 12 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: G04BE09
Varenummer: 172720

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.04.2003
MT-status: Markedsført
Innehaver: Bayer AG
MT-nummer: EU/1/03/248/012
MT-dato: 10.03.2003

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 913.37
Maksimal utsalgspris for apotek: 1200.80
Trinnpris: 411.80
Refusjonspris: -