Legemiddelvisning

Zonat - 12.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Zonat
Virkestoff: Doksylaminhydrogensuksinat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 12.5 mg
Pakning: Blisterpakning 14 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: R06AA09
Varenummer: 586245

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Karo Pharma AS
MT-nummer: 13-9540
MT-dato: 15.04.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 65.44
Maksimal utsalgspris for apotek: 119.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: -