Legemiddelvisning

Lipitor - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Lipitor
Virkestoff: Atorvastatinkalsiumtrihydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 01.09.2016
MT-status: Avregistrert
Eksportland: Storbritannia
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 14-9987
MT-dato: 26.05.2014
MT avregistrert dato: 01.10.2020