Legemiddelvisning

Vaxigrip - 15 mikrog/ sprøyte / 15 mikrog/ sprøyte / 15 mikrog/ sprøyte

Injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Vaxigrip
Virkestoff: Influensa A-virus (H1N1), inaktivert, splittvirus / Influensa A-virus (H3N2), inaktivert, splittvirus / Influensa B-virus (inaktivert, splittvirus)
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte
Styrke: 15 mikrog/ sprøyte / 15 mikrog/ sprøyte / 15 mikrog/ sprøyte
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 0.5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J07BB02
Varenummer: 064733

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 03.09.2010
MT-status: Midlertidig utgått
Innehaver: Sanofi Pasteur Europe
MT-nummer: 07-4931
MT-dato: 10.07.2007

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 61.85
Maksimal utsalgspris for apotek: 115.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -