Legemiddelvisning

Vaxigrip

Injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Vaxigrip
Virkestoff: Influensa A-virus (H1N1), inaktivert, splittvirus / Influensa A-virus (H3N2), inaktivert, splittvirus / Influensa B-virus (inaktivert, splittvirus)
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte
Styrke: 15 mikrog/ sprøyte / 15 mikrog/ sprøyte / 15 mikrog/ sprøyte

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 03.09.2010
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Sanofi Pasteur Europe
MT-nummer: 07-4931
MT-dato: 10.07.2007
MT avregistrert dato: 01.04.2020