Legemiddelvisning

Modigraf - 1 mg

Granulat til mikstur, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Modigraf
Virkestoff: Takrolimusmonohydrat
Legemiddelform: Granulat til mikstur, suspensjon
Styrke: 1 mg
Pakning: Dosepose 50x1 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L04AD02
Varenummer: 059938

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2012
MT-status: Markedsført
Innehaver: Astellas Pharma Europe BV
MT-nummer: EU/1/09/523/002
MT-dato: 15.05.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 2767.98
Maksimal utsalgspris for apotek: 3565.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: -