Legemiddelvisning

Sovaldi - 400 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Sovaldi
Virkestoff: Sofosbuvir
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 400 mg
Pakning: Flaske 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J05AP08
Varenummer: 062575
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Gilead Sciences Ireland UC
MT-nummer: EU/1/13/894/001
MT-dato: 16.01.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 121573.19
Maksimal utsalgspris for apotek: 155042.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -